Audyt informatyczny

Usługa audytu informatycznego dotyczy weryfikacji wskazanych przez Klienta serwisów, pod kątem bezpieczeństwa. Usługę audytu informatycznego kierujemy w szczególności do Firm oraz osób prywatnych posiadających własne serwery sieciowe. W celu zagwarantowania funkcjonalności zaimplementowanych zabezpieczeń, należy sprawdzić je w praktyce.

Rozsądnym testem jest np. kontrolowany atak na dany serwer takimi samymi metodami, jakich użyłaby osoba rzeczywiście próbująca wydostać dane bądź doprowadzić do zawieszenia funkcjonalności danego serwisu, lub użycie specjalistycznych narzędzi testujących. Przykładowe usługi świadczone przez naszą Firmę w tym zakresie to:

  • Audyt – testowanie zabezpieczeń serwera, skanowanie.
  • Audyt – próby pozyskania informacji oraz danych, nasłuch.
  • Audyt – próby włamania, zawieszenia funkcjonalności (inne).
  • Computer Forensics (informatyka śledcza), analiza powłamaniowa.

Każdy przypadek traktujemy indywidualnie, zgodnie określonymi przez Klienta wymaganiami, kładąc duży nacisk na poufność danych Klienta.

Optimized by Optimole