Tłumaczenia w bazach danych

Lokalizacja to przystosowanie oprogramowania do pracy w określonym środowisku użytkowania. Zwykle polega na przetłumaczeniu komunikatów i dokumentacji na język użytkownika, dostosowanie do obowiązujących przepisów, przystosowanie do spełnienia szczególnych wymagań użytkownika.

Z uwagi na specyfikę działalności naszej Firmy (Tłumaczenia oraz Informatyka) oferujemy, oprócz zwyczajnego tłumaczenia tekstów, lokalizację oprogramowania.

Usługę taką wykonuje tłumacz specjalista pracując bezpośrednio w kodzie dostarczonym przez Klienta, pod nadzorem informatyka.
Lokalizujemy także strony internetowe, portale, gry online, aplikacje webowe. Pracujemy tłumacząc bezpośrednio w dowolnym źródle dostarczonym przez Klienta.

Tłumaczymy teksty, słowa, frazy i zdania zawarte w:

* kodzie php, xhtml, xml, cvs, js itp.
* zrzutach z dowolnych baz danych
* instrukcjach, podręcznikach i dokumentacji

Tłumaczymy w systemach pracujących pod kontrolą Linux’a, do tłumaczenia, w zależności od jego formatu, używamy bezpośrednio edytorów html (Bluefisch, Screem), edytorów poziomu konsoli (vim, nano), czy też środowisk typu Eclipse. Na pierwszym miejscu stawiamy profesjonalizm.

Lokalizacja to przystosowanie oprogramowania do pracy w określonym środowisku użytkowania. Zwykle polega na przetłumaczeniu komunikatów i dokumentacji na język użytkownika, dostosowanie do obowiązujących przepisów, przystosowanie do spełnienia szczególnych wymagań użytkownika.

Z uwagi na specyfikę działalności naszej Firmy (Tłumaczenia oraz Informatyka) oferujemy, oprócz zwyczajnego tłumaczenia tekstów, lokalizację oprogramowania.

Usługę taką wykonuje tłumacz specjalista pracując bezpośrednio w kodzie dostarczonym przez Klienta, pod nadzorem informatyka.
Lokalizujemy także strony internetowe, portale, gry online, aplikacje webowe. Pracujemy tłumacząc bezpośrednio w dowolnym źródle dostarczonym przez Klienta.

Tłumaczymy teksty, słowa, frazy i zdania zawarte w:

  • kodzie php, xhtml, xml, cvs, js itp.
  • zrzutach z dowolnych baz danych
  • instrukcjach, podręcznikach i dokumentacji

Tłumaczymy w systemach pracujących pod kontrolą Linux’a, do tłumaczenia, w zależności od jego formatu, używamy bezpośrednio edytorów html (Bluefisch, Screem), edytorów poziomu konsoli (vim, nano), czy też środowisk typu Eclipse. Na pierwszym miejscu stawiamy profesjonalizm.

Optimized by Optimole