O ofercie

Prezentowane tu oferty nie są ofertami w rozumieniu nauki marketingu. Mają one charakter informacyjny, chcemy dzięki nim zaprezentować przykładowe spektrum usług których wykonanie leży w naszym zakresie, nie zaś udowodnić ich przydatność czy przekonywać Klienta do ich stosowania.

Wychodzimy z założenia iż Klienci do których niniejsza oferta jest adresowana poszukują konkretnych rozwiązań. Rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, administracji serwerem, dedykowanych instalacji zaawansowanych technologicznie skryptów, czy nietypowych rozwiązań bądź zagadnień informatycznych. Zdajemy sobie sprawę z konieczności zachowania poważnie pojętej polityki prywatności.

Nieprzerwane funkcjonowanie Firmy zależy od wielu czynników, także na płaszczyźnie technicznej. Warto o nie dbać, o tym zaś jak są one cenne większość osób przekonuje się niestety po fakcie. Także sukces przedsięwzięcia zależy w znacznej mierze od stabilności przyjętych rozwiązań, i profesjonalizmu osób je wdrażających. Warto więc mięć na tej płaszczyźnie solidnego partnera.

Optimized by Optimole