Język angielski – tłumaczenia przysięgłe

Kiedy jest potrzebne tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego?

Tłumaczenia poświadczonego (pot. przysięgłego) będziesz potrzebował wtedy kiedy musisz potwierdzić, że dany dokument jest dokumentem oficjalnym i autentycznym. Jeśli chcesz pracować za granicą i pracodawca wymaga od ciebie dyplomu ukończenia studiów, musisz zlecić jego przetłumaczenie tłumaczowi przysięgłemu. Osoba z właściwymi sobie uprawnieniami wpisana do rejestru tłumaczy przysięgłych uwierzytelni twój dokument, stawiając na nim pieczęć i podpisując się swoim imieniem i nazwiskiem. Każde tłumaczenie poświadczone tłumacz wpisuje do specjalnego repertorium tłumacza przysięgłego. A na końcu tłumaczonego dokumentu podaje numer z repertorium, miejsce i datę wykonania tłumaczenia oraz informację o tym, czy dokument poświadcza z oryginałem, czy z kopią dokumentu.

Przykłady dokumentów wymagających tłumaczenia przysięgłego
Wśród najczęściej tłumaczonych dokumentów poświadczonych dla klientów indywidualnych wymienia się:

 • akty urodzenia
 • akty zawarcia związku małżeńskiego
 • świadectwa ukończenia szkoły wyższej, dyplomy z wyższych uczelni
 • świadectwa ukończenia kursów
 • zaświadczenia lekarskie
 • wypisy ze szpitala
 • karty pojazdu, dowody rejestracyjne
 • akty notarialne
 • zaświadczenia o niekaralności

Przedsiębiorcy zgłaszają się do biur tłumaczeń, zlecając tłumaczenia poświadczone

 • umów spółki i jej statutów
 • decyzji i wyroków sądowych
 • odpisu z rejestru przedsiębiorców (KRS)
 • zaświadczeń z urzędu skarbowego i ZUS
 • wypisów z rejestru handlowego
 • zaświadczeń o nadanie numeru REGON
 • i w wielu innych przypadkach

Jeżeli posiadasz dokument w języku angielskim, i potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego, przyjdź na Kazimierza Wielkiego 3, dokonamy wyceny tłumaczenia, i określimy kiedy będzie możliwy jego odbiór.

Tłumaczeń przysięgłych nie wykonujemy od ręki, najszybciej na kolejny dzień roboczy.

Optimized by Optimole