Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione)

Tłumaczenia przysięgłe: rzetelnie, terminowo, fachowo

Oferujemy usługę tłumaczeń przysięgłych. Jakie dokumenty wymagają przygotowania przez tłumacza przysięgłego? Dokumenty takie można podzielić na kilka rodzajów:

 1. Dokumenty związane z edukacją.  Są to dyplomy ukończenia studiów wyższych, wszelkiego rodzaju certyfikaty, zaświadczenia wydawane z uczelni, nagrody, stypendia, informacje o studencie, indeksy.
 2. Dokumenty cywilne. Do nich należą akty urodzenia, akty chrztu, zaświadczenie o odbyciu bierzmowania, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa,  licencje małżeńskie, certyfikaty, zaświadczenia o zawarciu małżeństwa, zaświadczenia o zmianie nazwiska, akty zgonu.
 3. Dokumentacja związana z postępowaniem rozwodowym, separacją: opinie, wnioski, nakazy, oświadczenia na piśmie złożone pod przysięgą, skargi rozwodowe etc
 4.  Dokumentacja związana z postępowaniem adopcyjnym
 5. Ostatnia wola i testament, dokumenty związane z postępowaniem spadkowym
 6. Dokumenty biznesowe takie jak: dokumenty świadczące o zarejestrowaniu przedsiębiorstwa, dokumenty potwierdzające fakt założenia spółki,  statuty spółki, dokumenty założycielskie etc
 7. Pełnomocnictwa, upoważnienia
 8. Dokumenty sądowe dotyczące przesłuchań, decyzji, nakazów, zakazów, petycji, postępowania sądowego, akty oskarżenia, wyroki, pisma etc
 9. Dokumenty z zakładów pracy: umowy, zaświadczenia
 10. Dokumenty ze szpitala: wypisy, wyniki badań, zaświadczenia, opinie
 11. Dokumenty samochodowe
 12. Wszystkie inne, które wymagane do tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego przez instytucje takie jak banki, instytucje rządowe i samorządowe.

Jeżeli nie są Państwo pewni czy posiadany dokument ma być poświadczony przez tłumacza przysięgłego , czekamy na kontakt.

Optimized by Optimole