• Jesteś znużony prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w Polsce,
  • Swoją własną pracą nie odłożysz na emeryturę,
  • Jesteś nękany i zastraszany wciąż rosnącymi kosztami,
  • Państwo Polskie nie stwarza Ci odpowiednich warunków do rozwoju,
  • Podatki i opłaty przekraczają twoje możliwości finansowe,
  • Borykanie się z Urzędem Skarbowym to dopiero początek twoich problemów,
  • Mimo szczerych chęci nie zachowujesz płynności finansowej,
  • Nie będziesz w stanie zapewnić odpowiedniego bytu swojej rodzinie,

Zdecyduj się przenieść swoją firmę do Wielkie Brytanii, więcej informacji https://calendly.com/semperparatus/konsultacja?month=2021-09

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Optimized by Optimole